Оціночна діяльність

Державне підприємство “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” є суб’єктом оціночної діяльності (СОД) відповідно до Сертифікату №886/20 від 02.10.2020 року.

Практична діяльність в Україні з оцінки майна може здійснюватися виключно суб’єктами оціночної діяльності, визнаними такими відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Відповідно до цього Закону оцінка майна, майнових прав – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою,  встановленою нормативно-правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Експертна оцінка майна є неодмінним аспектом юридичного оформлення зміни прав власності на майно. Це стосується договорів спадкування, купівлі-продажу, дарування, міни, передачі в заставу. Якщо незалежна оцінка, яка оформлена у вигляді спеціалізованого звіту, відсутня – нотаріус неодмінно відмовиться засвідчити законність зміни власника квартири, автомобіля чи підприємства, а отже, з точки зору закону, майно власника не змінить, і угода буде недійсною.

У яких випадках потрібно проводити незалежну експертну оцінку?

Експертна оцінка нерухомого майна проводиться в цілому ряді випадків:
здійснення операцій купівлі-продажу;
– здачі жилого чи нежилого об’єкта в оренду;
– внесення об’єктів нерухомості до складу статутного капіталу підприємств;
– оцінка нерухомості при даруванні;
– оформлення договору застави для отримання кредиту;
– для укладення договорів страхування;
– для цілей бухгалтерського обліку;
– при вирішенні майнових спорів;
– ринкова оцінка нерухомості або інші її форми (ліквідаційна, відновна) з метою прийняття управлінських рішень;
– створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
– реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
– виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
– визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
– приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
– переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
– оподаткування майна згідно з законом;
– визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
– в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.