Повідомити про корупційне правопорушення

Шановний колего!

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Державного Підприємства “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, Ви можете повідомити Державне Підприємство “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Гарантії державного захисту викривачів

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність

Повідомлення може бути подано:

без зазначення авторства (анонімно) 

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, начальник Головного управління Держгеокадастру у Київській області продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

із зазначенням авторства 

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

  • письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Державного Підприємства “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”: вул. Серпова, 3,         м. Київ, 03115;
  • у скриньку для кореспонденції Державного Підприємства “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”;
  • електронною поштою на адресу  stopkorndpiz@gmail.com (зразок повідомлення про корупцію);
  • на особистому прийомі громадян керівництвом Державного Підприємства “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”;
  • за телефоном «гарячої» лінії Державного Підприємства “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” (044) 424-03-64;

Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів є Уповноважений з антикорупційної діяльності Державного Підприємства “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” тел.: (044) 424-03-64, електронна адреса:  stopkorndpiz@gmail.com.

Надана Вами інформація  використовуватиметься керівництвом Державного Підприємства “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівництво Державного Підприємства “Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.