Про нас

Державне підприємство
«Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» – головна наукова та проектна організація із землеустрою серед суб’єктів підприємницької діяльності в Україні

Підприємство має матеріально-технічну базу, нормативно-методичне забезпечення та кваліфікованих спеціалістів: землевпорядники, грунтознавці, агрономи, геодезисти, архітектори, програмісти та юристи. Інститут проводить науково-дослідні та проектні роботи в галузі землеустрою, охорони і раціонального використання земель, оцінки земель, топографо-геодезичні роботи, роботи в галузі містобудування та архітектури.

Козак Михайло – в.о. головного інженера ДП «Науково- дослідний  інститут землеустрою», начальник відділу  екологічних та ґрунтових обстежень. Спеціаліст з агрохімії та ґрунтознавства, Національний університету біоресурсів та природокористування (НУБіП), 2006. В інституті працює з 2006 р. Має великий досвід польових грунтових обстежень усіх ґрунтово-кліматичних зон України. В перелік виконуваних робіт входять експериментальні дослідження з якісної оцінки ґрунтів, розробка технічної документації  з  бонітування ґрунтів, виготовлення технічних звітів щодо ґрунтового обстеження земельних ділянок та складання агрохімічних паспортів ґрунтів, розробка робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання  родючого шару ґрунту із земельної ділянки, тощо. Має більше 10 публікацій.

Андрієнко Віталій – провідний грунтознавець, кандидат сільськогосподарських наук. У 1968 р. закінчив факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії  (нині НУБіП). З 2007 р. по 2016 р. працював на посаді завідувача лабораторії ґрунтових обстежень інституту. Має один патент на винахід та 95 наукових публікацій. Коло наукових інтересів пов’язано з біорізноманіттям ґрунтів, сучасними методами польового дослідження  ґрунтів та картографуванням ґрунтового покриву при проведенні робіт з землеустрою.

Кришень Юрій – завідувач лабораторії ґрунтових обстежень, ґрунтознавець, фахівець- аналітик з вивчення фізико-хімічних властивостей ґрунту. Вищу освіту отримав на факультету агрохімії і ґрунтознавства  Національного  аграрного університету (нині НУБіП) у 1999 р. Лабораторні дослілження ґрунтів  вміло поєднує  з польовими  обстеженнями ґрунтів. Має добрі знання хімії ґрунтів, володіє методами хронопотенціометрії, спектрофотометрії, фотокалориметрії та полуменевої фотометрії.

Марчук Олександра – провідний фахівець з ґрунтознавства та агрохімії, кандидат сільськогосподарських наук. Закінчила факультет технології цукристих речовин Національного університету харчових технологій 2010р. Володіє методикою аналітичних робіт при проведенні ґрунтових обстежень. Має три патенти на винаходи та 12 наукових публікацій.