Home

Державне підприємство

Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою

Державне підприємство

Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою

Who we are

Державне підприємство “Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” відповідно до Статуту підприємства є головною регіональною науковою та проектною організацією із землеустрою серед суб’єктів підприємницької діяльності в Київській області.

Маючи потужну матеріально-технічну базу, нормативно-методичне забезпечення, високий рівень підготовки спеціалістів, їх широкий фаховий склад (землевпорядники, грунтознавці, агрономи, геодезисти,архітектори, програмісти, юристи тощо), інститут проводить різноманітні науково-дослідні та проектні роботи в галузі землеустрою, охорони і раціонального використання земель, оцінки земель, топографо-геодезичні роботи, роботи в галузі містобудування та архітектури.

Поле

What we do

Земельні
аукціони

Підготовка та проведення земельних аукціонів з продажу земельних ділянок державної та комунальної форми власності або прав на них.

Землепорядне проектування

Планування, розробка та обґрунтування проектних рішень з організації та використання земель з економічно доцільною та екологічною формою.

Геодезія та картографія

Створення та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних. Геодезичні і топографо-геодезичні роботи в галузі землеустрою та містобудування.

Лабораторні дослідження

Дослідження та оцінка якості ґрунту, його якісна характеристика, використання та охорона земель.

Our team

Contact us

All fields are required

Latest news