Відділ екологічних та грунтових обстежень

Козак Михайло Валерійович

Начальник відділу – Козак Михайло Валерійович

Контактний телефон +38 (044) 424-23-62;
Електронна пошта lab@zem.kiev.ua

Наш відділ проводить роботи з аналізу та моніторингу ґрунтів та вирішує економіко-екологічні питання. 

Ми виконуємо:

 • Польові дослідження ґрунтового покриву земельних ділянок, аналітичні роботи з еколого-агрохімічної оцінки стану ґрунтів земельних виділів, еколого-агрохімічну паспортизацію полів;
 • Робочі проекти землеустрою з рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захист земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості грунтів;
 • Розрахунок втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва спричинених вилученням земельних ділянок сільськогосподарського та лісогосподарського використання;
 • Характеристика якості ґрунтового покриву земельної ділянки;
 • Моніторинг властивостей грунтів земельної ділянки та розробка рекомендацій по раціональному використанню грунтів обстеженої території;
 • Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;
 • Розробку програм використання та охорона земель області, району та господарства;
 • Розробка егіональних програм першочергових заходів щодо створення системи захисних лісових насаджень на вилучених з сільськогосподарського обігу деградованих і малопродуктивних орних земель;
 • Розробку схем порушених земель та напрямки їх рекультивації;
 • Розробку проектів землеустрою з консервації малопродуктивних та деградованих земель;
 • Розробку проектів землеустрою з створення суцільних лісових насаджень на ярах, балках, малопродуктивних та деградованих земель;
 • Розробку проектів землеустрою з створення залуження прибережних смуг, водотоків, малопродуктивних                    орних земель;
 • Бонітування ґрунтів.
Відділ екологічних та грунтових обстежень
Відділ екологічних та грунтових обстежень

Контактна форма